Dạy trẻ biết lễ phép

Dạy trẻ biết lễ phép không phải là việc dễ dàng, nhất là khi khả năng ngôn ngữ của trẻ chưa hoàn thiện. Bố mẹ có thể làm gì để giúp trẻ?